Coca-Cola

Coca-Cola explainer video

Coca-Cola-Makedonija-NCP-explainer-video.jpg

Udružili smo se sa ekipom iz Go Hektika da pojasnimo kupcima kako da učestvuju u novoj Kocinoj nagradnoj igri.

3