Radoš Vuković - Ziska

Radoš Vuković

Kreativne kampanje / Grafički dizajn

U Japanu je pokupio iritantne poslovne navike i teinsku zavisnost. Zbog toga ga u Žiški tolerišu samo šest sati dnevno (mada on to ume da produži pod raznim izgovorima). Nije potvrđeno, ali vrlo je moguće da se hrani samo jednom u mesec dana.