Kreativna radionica - Ziska

Kreativna radionica

Radi.


Dizajn tinking. Sprint. Ignajtor. Diskaveri sešn. Brejnstorming. Advertajzing je poput Inuitskog jezika. Inuiti imaju preko 50 sinonima za sneg, a mi približno isti broj za sesije gde se dešava kreativni rad.  Žiškina omiljena reč za sneg je „sneg“, pa tako i ove sesije zovemo: kreativne radionice.

Kreativna radionica je metodologija koju koristimo da rešimo neki kreativni i komunikacijski izazov zajedno sa klijentom. Radionicu vode Kreativna direkcija ili Strategija, a u procesu učestvuje do 8 članova. Radionica je celodnevna. Može da se primenjuje na bilo koji biznis problem koji zahteva kreativno rešenje, ali mi ga najčešće koristimo za dobru stratešku postavku kampanje.

Za početak:

Treba li ti kreativna radionica?

Kreativna radionica je format u kom se dešava sinergija kreativnog razmišljanja. Rad je individualan, ali kroz diskusiju i glasanje dolazimo do boljih rešenja. Rešenja su bolja jer nastaju u interakciji svih učesnika.

Umesto da mi vama pošaljemo ideju, pa da se vi skupite i date fidbek, pa da se onda opet čujemo za tri dana – sve se dešava na licu mesta. To što smo zajedno u prostoriji nam daje priliku i da uradimo brz prototip ideje – npr. skiciramo KV i radni slogan za kreativnu ideju. Taj prototip možemo da prodiskutujemo, zajedno doradimo ili odbacimo. Ovo je proces koji inače traje danima u tradicionalnom planiranju.

Treća stvar je magija neprekinutog procesa. Čudo je šta sve ljudi mogu da urade kada ih ne prekidaju mejlovi i pozivi po ceo dan. Osim toga, intencija da izađeš sa rešenjem na kraju dana čini proces rešavanja problema i donošenja odluka boljim. Sa kreativne radionice izlazimo sa kreativnim uvidom i idejom koju razrađujemo u kampanju, komunikacionu platformu ili strategiju.

Šta se radi na toj radionici?

Ovo je trik pitanje, jer ne postoji samo jedna vrsta kreativne radionice. Format i trajanje zavise od izazova koji rešavamo. Izazovu prilagođvamo i sve aktivnosti tokom kreativne radionice. Nekada ćemo se više posvetiti vizuelnom istraživanju, nekada duže diskutovati realnost tržišta ili intervjuisati tim.

Pa ipak, ovaj pasus nije klikbejt. Ispod je primer rasporeda kreativne radionice koja za cilj ima rešavanje kreativne kampanje:

  1. Prva etapa je postavljanje kriterijuma. Tu se dogovaramo od očekivanja povodom radionice, šta želimo od same kampanje i postavljamo zajedničke kriterijume uspeha. Ovo nam pomaže da u toku dana “govorimo istim jezikom” i da lakše donesemo odluke sa kojima smo svi o-k.
  2. Zatim prelazimo na divergentno razmišljanje. Izvlačimo papiriće i individualno zapisujemo asocijacije i uvide koji se tiču brenda, target grupe, proizvoda. U ovoj fazi razmišljamo široko i na tablu bacamo sve ideje i asocijacije.
  3. Nakon toga, sledi konvergencija. Zapravo, ovde napravimo pauzu. Pauza nam pomaže da se iskuliramo i saberemo, jer nakon nje sledi glasanje. Svako dobije po nekoliko tačkica kojima obeleži najzanimljivije ideje iz prethodne etape. A zatim sledi
  4. Seckanje. Ovo je momenat kada grupišemo asocijacije sa najvećim brojem glasova. Zatim ih prodiskutujemo i uporedimo, kako bismo na tabli zadržali samo one će postati temelj za…
  5. Proces ideacije. Delimo se u timove od po dve osobe (jedna je iz agencije, a druga iz brend tima). U narednih pola sata, zajedno radimo na idejama koje počivaju na odabranom uvidu i ispunjavaju cilj kampanje.
  6. Na kraju predstavljamo i branimo ideje. Ovo je deo gde donesemo još grickalica i kafa, jer iako je kraj radionice, zapravo je diskusija o idejama možda i najbitniji deo.

Nakon ovih koraka, pretresemo sve što imamo na stolu, a zatim glasamo za pravac u kom ćemo razraditi u kampanju, platformu ili strategiju.

/ / /

Ako ti ovo deluje interesantno, cimni nas da zajedno organizujemo kreativnu radionicu i rešimo izazov tvog brenda. Možemo da smislimo i 51. reč za sneg.