HIBRIDNI RAD: Da li je sve super kao što izgleda? / Milica Pražić / ŽIŠKA podkast #181 - Ziska
15.05.2023.

HIBRIDNI RAD: Da li je sve super kao što izgleda? / Milica Pražić / ŽIŠKA podkast #181

Svi danas rade hibridno. Ali koliko dugo će to trajati? Facebook, Amazon, Apple i ostali su već krenuli da vraćaju radnike sve više u kancelariju. Elon Musk, Mark Zuckerberg i Sam Altman su nedavno dali intervjue u kojima otpisuju hibridni rad kao neproduktivan. Altman je čak rekao: “Rad iz kancelarije stvara proizvode, a rad na daljinu stvara konfuziju.”
Pa…. jesu li u pravu?
Pričamo o tome sa Milicom Pražić, koja je Talent Acquisition partner u TX Services, kompaniji u kojo je rad na daljinu modus operandi od samog osnivanja!

00:00 Uvod
01:27 Činjenice
08:12 Da li će se hibridni rad održati?
12:00 Da li je hibridni rad efikasan?
27:00 Koliko je to bitno radnicima?
36:08 Da li postoje skriveni problem sa hibridnim radom?
41:30 Da li ljudi koji su ćešće u kancu brže napreduju?
53:30 Odjava

Epizodu pripremili i prezentovali: Milica Pražić i Goran Jankuloski

Možeš nas slušati na svim AUDIO platformama:

Spotify: https://spoti.fi/3j0HWlU
iTunes: https://apple.co/2SUHiMj
RSS: https://bit.ly/3lLPgnc
Google Podcasts: https://bit.ly/377pPbv
YouTube: https://bit.ly/33Yp8zk

Produkcija: www.ziska.rs