#Selim se kampanja - Ziska

#Selim se kampanja

Kako podići buku? Kako u kratkom roku stvoriti hype oko mobilne aplikacije? Dobro, sad ćete odgovoriti: „Uz pomoć influensera“… I mi ćemo reći: „Ok. Kako?“. Tačno je da influenseri garantuju dobru vidljivost u kratkom roku, ali kako podići buku? Pa tišinom brt.