Darko Stošić - Ziska

Darko Stošić

Finansije / Administracija / Menadžment kancelarije

U retkim trenucima kad me vidiš u kancu, gledaj da me ne vidiš. Ne slikam se. Kafu kuvam sam.

 

Hvala!