Neda Petronijević - Ziska

Neda Petronijević

Menadžment projekata / Kreativne aktivacije

Neda Petronijević Profesorka jezika / Član Žiška rođendanskog komiteta / Obožavateljka Željka Joksimovića / Knjiški moljac /  pRavOpiS u sRcY / Najpozitivnija osoba u kancu / Damski bokser